Apie mus

GEOGRAFIJA

Prienų rajono savivaldybės administracijos Naujosios Ūtos seniūnija – struktūrinis padalinys esantis pietvakarinėje dalyje, užima 8140 ha plotą, apjungia 25 kaimus, kuriuose gyvena apie 1000 gyventojų. Seniūnija šiaurinėje dalyje ribojasi su Prienų rajono Šilavoto seniūnija, rytinėje dalyje su Prienų rajono savivaldybės centru Prienų miestu, pietinėje dalyje – su Balbieriškio seniūnija, o vakarinėje dalyje su Marijampolės rajono Igliaukos seniūnija. Per seniūnijos teritoriją eina valstybinės reikšmės kelias Vilnius – Kaliningradas. Naujosios Ūtos kaimas yra 15 km nuo rajono centro, 50 km nuo Kauno.

ISTORIJOS FRAGMENTAI

XVI a. pirmoje pusėje Naujosios Ūtos seniūnijoje vietoje iškirstų miškų atsirado kaimai. 1744 m. įsikūrė Mikališkio ir Tartupio dvarai, Asiūklės, Mieleiškampio, Žemaitkiemio, Vartų kaimai. Apie XVIII a. vidurį, gavęs leidimą iš Prienų valdytojo Mykolo Butlerio, vėliau iš Prienų seniūno K. Sapiegos, daugelio popieriaus gamyklų steigėjas Lietuvoje H. Tierbachas abiejose kelio iš Prienų į Kvietiškio dvarą pusėse buvo įkūręs dvi stiklo dirbtuves (dabartiniame Senaūčio kaime ir Naujosios Ūtos gyvenvietėje). Jų veikla fiksuota iki XIX a. 4-to dešimtmečio pabaigos. Kaimo Senaūtis („sena ūta“) pavadinimas – vokiškos kilmės, nes vokiečiai manufaktūras vadindavo hiutte. Vietiniai gyventojai pritaikydavo prie savo kalbų. Taip atsirado Lietuvoje 14 dabar esančių Ūtų. 1782 m. iškirtus aplink pirmąją dirbtuvę mišką gamyba buvo perkelta į dabartinę Naujosios Ūtos gyvenvietę. Gamybai vykdyti buvo pastatytas 21 gyvenamas namas, skirtas žaliavų ir įkrovos ruošėjų, stiklo gaminių pūtėjų, lydytojų- kūrikų ir kitų darbuotojų šeimoms apgyvendinti. Pastatyti du stiklo lydymo-formavimo cechai.

APLANKYKITE

Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

1926m. pašventinamas Naujosios Ūtos bažnyčios kertinis akmuo ir pradedama bažnyčios statyba. Ji buvo medinė, mažai tesiskyrė savo tradicine forma nuo senesnių XIX a. bažnyčių. 1944 m., II Pasaulinio karo metu bažnyčia sudegė. 1992 m. mons. J. Užupio ir vietos parapijiečių rūpesčiu buvo baigta bažnyčios statyba ir. J. E. vyskupas J. Žemaitis pašventino Naujosios Ūtos bažnyčią Šv. Vincento Pauliečio titulu.

Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba-muziejus

Mykolaitis Vincas-Putinas (1893 01 06–1967 06 07) – XX a. pradžios Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas. Gimė Pilotiškėse, Naujosios Ūtos seniūnijoje, Prienų rajone. Rašytojo gimtinėje yra V. Mykolaičio-Putino sodyba-muziejus.

Sogastulpis Naujosios Ūtos kilmei atminti

2010 m. buvusios dirbtuvės teritorijoje – dabartinės Liepų gatvės vakarinėje pusėje pastatytas stogastulpis, bylojantis apie Naujosios Ūtos kaimo kilmę (stogastulpio autorius Vytautas Degutis).

Būdininkų Lietuvos partizanų kapai

Skesabalio partizanų kapai

Mitologinis akmuo Velnio piniginė

Naujosios Ūtos girininkijos Balbieršgirėje, 35 kvartale gulintis mitologinis akmuo- Velnio piniginė. Nuotraukos autorius Vytautas Degutis.