Sveiki atvykę į Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės svetainę

Previous
Next

Buveinė: Mokyklos g. 11, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav.

Bendruomenės teisinė forma – asociacija.


Bendruomenė įsteigta 2003 m. balandžio 29 d. ir yra pelno nesiekianti organizacija.

Bendruomenės veiklos tikslai

1. Vienyti Naujosios Ūtos seniūnijos kaimų (Naujosios Ūtos k., Asiūklės k., Pilotiškių k., Būdninkų k.) gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdant gyventojų bendruomeniškumą; 

2. Rūpintis Naujosios Ūtos seniūnijos kaimų ir jų gyventojų gerove: ginti gyventojų teises, palaikyti ir plėtoti kaimų infrastruktūrą bei vykdyti jos priežiūrą ir eksploataciją, plėtoti seniūnijos kultūrinį ir sportinį gyvenimą;

3. Skatinti domėjimąsi savo kaimų ir krašto istorija;

4. Tinkamai organizuoti poilsį;

5. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Naujosios Ūtos krašto bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Prienų rajono savivaldybe sprendžiant kaimo bendruomenės problemas.

Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės tarybos nariai

  • Angelė Degutienė – tarybos pirmininkė.
  • Regina Žvirblienė – narė.
  • Vilija Zablackienė – narė.
  • Daina Kandrotienė – narė. Sonata Milušauskienė – narė.
  • Roma Gudaitienė – narė.

Projektinė veikla

  • „Viešosios erdvės Naujosios Ūtos kaime sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“.
  • „Etninė kultūra jungia kartas“
  • Bendruomenių įtinklinimo projektas „ Prisijungusi Lietuva“